-Det går som tåget...
som tåget gick förr alltså...