Ture matar fåglar
Ingemar täljer på balkongen
Karl äter PANGkakor
Ingemar leker vid bäcken