Detta var tänkt som vinjetter för en bokningssida för musiklektioner. 
Bastuba
Ta det Piano..
Få gehör
Spela tillsammans
En not flera nötter
Music-box
Musikglädje
Barnkör
Bärbart
Trummis
Notställd