"Vardagsboken" för företaget Familjebostäder
Delades ut som ett slags inspiration till företagets anställda.